Djurkiropraktik

Jag behandlar hästar och ingår i Hästkirogruppen. Vi träffas regelbundet för vidareutbildning och utbyte av erfarenheter. Det finns idag ingen direkt utbildning till hästkiropraktor. Jag har kompletterat min kiropraktorutbildning med diverse kurser, bl.a. i Hästkirogruppens regi, och en 5 p kurs på SLU i hästens rörelseapparat, struktur och funktion.

Min hästerfarenhet sträcker sig långt tillbaka, både avseende ridning och avelsarbete. Vi har egen stuteriverksamhet.

Jag har även arbetat som veterinärassistent på hästklinik.

Jag tar emot hästar för behandling hemma på gården, och åker även ut till olika stall, efter överenskommelse. Beroende på avstånd krävs olika antal hästar för att jag skall ha möjlighet att komma. Ring för information!

Jag samarbetar också med veterinär, hovslagare, sadelmakare och massörer.

Kiropraktik för hästar
Precis som människor har hästarna ofta problem med rygg och rörelseapparat. Förebyggande behandling kan förhindra att problem uppstår.

Fyra frågor och svar om kiropraktisk behandling av hästar

När bör hästen undersökas av kiropraktorn?
Om hästen är oliksidig, stel i ena sidan, hänger på ena tygeln, är svårare att galoppera eller ställa i ena varvet, ömmar vid beröring o.s.v.
Om hästen ändrar beteende, börjar stanna på hinder, ändrar rörelsemönster etc. är det lämpligt att göra en kontroll.
Förebyggande behandling, t.ex. inför tävlingsterminen kan förhindra att problem uppstår.

Vad kan vara orsaken till att hästen har problem?

Ofta är det flera olika faktorer som påverkat hästen. Hästen kan ha gått omkull, fastnat i t.ex. box eller transport, fått ryck i nacken, stress, felaktig träning, dåligt passande sadel, ryttare som är sned m.m.

Hur undersöks hästen av kiropraktorn?
Diagnosen ställs utifrån en helhetsbild. Besöket börjar med att man fyller i en hälsodeklaration och anger hästens nuvarande och tidigare status (olyckor, veterinärbesök och mediciner m.m.). det är viktigt att utesluta andra orsaker till hästens problem som först behöver utredas av veterinär. Sedan tittar kiropraktorn på hästens rörelsemönster, jämför vänster och höger sida avseende leder och muskler, känner över hästen och noterar avvikelser från det normala.

Hur behandlas hästen av kiropraktorn?
Kiropraktorn behandlar framförallt med sin händer rörelseinskränkningar i kroppens alla leder. Behandlingen är exakt och bygger på manuell justering inom det normala rörelseschemat. Man går mjukt och varsamt fram när kroppens naturliga balans återställs. Kiropraktorn arbetar även med mjukdelsbehandling som bl.a. inbegriper muskelarbete, kylbehandling och stretching. Som skötare får man ofta övningar att göra hemma, t.ex. visas hur man ska massera eller stretcha vissa muskelgrupper.
Mobil: 0705-28 42 31