Företagsvård

Flera studier visar att ett flertal yrkesrelaterade besvär kan behandlas mycket framgångsrikt med kiropraktik. Det innebär i de flesta fall en avsevärd förkortning av rehabiliteringstiden. Den anställde kommer snabbare tillbaka i tjänst.

Avtal skrivs allt oftare med kiropraktorer som ett komplement till företagshälsovården, vilken oftast inte kan erbjuda den hjälp vi ger. Satsa på modern, hälsomedveten personalvård!

Ring för mer information:
Mobil: 0705-28 42 31